Den innfløkte EU-striden om genmodifiserte organismer (GMO) fortsetter, med USA som ekstern pådriver.

Mange EU-lands motstand mot å åpne for genetisk modifisert såfrø, mat og dyrefôr, ses av USA på som urimelige handelshindringer. EU-kommisjonen prøver, som vanlig, å gjøre alle til lags — noe som i denne saken er uvanlig vrient.

I fem år har restriktive land som Italia og Østerrike effektivt hindret at nye genmodifiserte produkter er blitt godkjent. Dette moratoriet utfordres nå av EU-kommisjonen, som mandag legger frem en liste med nye produkter for godkjenning i en teknisk komité. Blant produktene finnes en maissort (Bt-11) og en type såfrø (GA21).

I den forbindelse har miljøorganisasjonen Friends of the Earth (FoE) varslet en demonstrasjon i Brussel. De skal, ifølge en pressemelding, blant annet vise frem en «genmodifisert monstertomat» midt i området der de fleste EU-institusjonene ligger. Den blir neppe noe vakkert syn.

— Kommisjonen gir etter for press fra USA og prøver å tvinge gjennom genmat med utdaterte lover, i stedet for å ivareta sine borgeres interesser, sier Adrian Bebb fra FoE.

EU-organene vedtok i sommer nye, strenge regler for av genmodifisert mat og fôr. Det ble også vedtatt regler som skal sikre at det blir mulig å spore hvordan produkter er blitt til.

Den vitenskapelige vurderingen av de nye produktene Kommisjonen vil ha grønt lys for, er avsluttet nå, like før de nye reglene offisielt trer i kraft. Derfor kan de fremmes for den tekniske komiteen. Men avgjørelsen skal videre til politikerne, trolig landbruksministrene, i EUs Råd. Det er uvisst om de passerer dette hinderet og et eventuelt vedtak vil - ifølge nettstedet EurActiv.com - ikke kunne settes ut i livet før i april.

Kommisjonens nye initiativ får kanskje ikke stor praktisk betydning. Miljøbevegelsen er først og fremst vred fordi de mener Kommisjonen i denne saken stadig viser seg som en liberal pådriver, under innflytelse fra USA. Det lover dårlig for miljøfolket med tanke på et annet GMO-slag som pågår: Det om godkjenning av genmodifisert såfrø, der Kommisjonen nylig ble presset til midlertidig retrett.