Det opplyser organisasjonen Human Rights Watch (HRW) onsdag.

Til tross for at kvinnen ba sentrale myndigheter om å gripe inn, tiltalte en lokal dommer henne for å ha levert 118 «falske klagemål» mot lokale rettsmyndigheter, deriblant dommeren selv. Søksmålene ble innlevert i perioden 2004 til 2008.

Det ble heller ikke tatt nådig opp at hun møtte opp for å levere klagene uten å ha med seg en mannlig vakt. HRW ber nå saudiarabiske myndigheter om å sette dommen til side.

Salims krangel med det lokale rettsvesenet startet da hun ba om skilsmisse fra sin mann.