Handelen med jentebarna skal for det meste ha foregått fra august 1998 til mars 2003, ifølge den statlige avisen Juridisk dagsavis. I alt ble tolv personer dømt i saken. Li Guoju var den eneste som ble idømt lovens strengeste straff, men hun har allerede varslet at hun vil anke dødsdommen.

I mai ble en annen kvinne fra Henan dømt til døden for å ha solgt 13 barn, mens ti andre fikk fengselsstraffer.

Menneskesmugling har utviklet seg til et stort problem i Kina. I mars kunngjorde politiet at over 40.000 kvinner og barn er satt fri etter å ha blitt kidnappet de tre siste årene. I samme periode ble mer enn 22.000 mistenkte arrestert, og politiet skal ha løst over 20.000 saker. De kidnappede kvinnene blir ofte tvunget til ekteskap eller prostitusjon.

Politiet har ikke oppgitt hvor mange kvinner og barn som er meldt savnet, dermed er det uklart hvor mange saker som fortsatt er uløst.