De to skal ha hjulpet mer enn 200 mennesker som skulle til Danmark, Norge og Sverige. Retten fastslo at de hadde spilt sentrale roller i en internasjonal organisasjon, der andre medlemmer tidligere er dømt i Norge og Tyskland.

De dømte vil bli utvist når de har sonet straffen.NTB