Tre andre tiltalte ble frifunnet av domstolen i Beirut.

Domstolen idømte samtidig en annen mistenkt i saken livstidsstraff in absentia. Youssef al-Haj Deeb ble først dømt til døden, men straffen ble så omgjort til livstidsstraff.

De to ble dømt for forsøk på massedrap.

Samtidig med dommen i Libanon tirsdag ble den samme al-Haj Deeb stilt for retten i Düsseldorf i Tyskland.

Sammen med Jihad Hamad, som ble dømt i Beirut, plasserte han ifølge påtalemyndigheten to kofferter med hjemmelagde eksplosiver på to tog Köln i juli i fjor. Men bombene eksploderte ikke.