Drapet på den 73 år gamle amerikanske nonnen Dorothy Lang i februar i år vakte internasjonal oppsikt. Dorothy Lang hadde gjennom 30 år kjempet for rettighetene til landløse fattigfolk i Amazonas, og var en markert motstander av rovdrift på regnskogen.

På grunn av sitt arbeid kom hun titt og ofte i skarp konflikt med tømmerselskaper og eierne av store kvegfarmer.

En domstol i den brasilianske byen Belém dømte lørdag gårdsarbeideren Raifran das Neves Sales til 27 års fengsel for drapet. En annen gårdsarbeider, Clodoaldo Carlos Batista, ble dømt for medvirkning og fikk 17 års fengsel.

De to skal ha utført drapet på bestilling fra rike farmere. Saken mot dem kommer trolig opp neste år.