Jenten var bare 11 år, men kjæreste med den da 23 år gamle mannen. Han voldtok henne en rekke ganger og forgrep seg på to av venninnene hennes.

Ubetinget fengsel

Mannen ble i herredsretten dømt til fire og et halvt års fengsel. Lagmannsretten mener saken er så alvorlig at straffen ble skjerpet til ubetinget fengsel i fem og et halvt år.

Asylsøkeren blir trolig sendt tilbake til hjemlandet etter endt soning, men retten mener dette ikke er en formildende omstendighet i denne saken.

Utnyttet 11-åringen

Retten mener at 25-åringen kynisk har utnyttet 11-åringens barnslige forelskelse i ham. Både hun og 13-åringen som ble forsøkt voldtatt har fått svært store problemer etter overgrepene. 25-åringen må betale 11-åringen 120 000 i oppreisning, og 50 000 til 13-åringen.

Den nå 25 år gamle mannen var asylsøker, og bodde på et asylmottak på jentens hjemsted. Han ble advart av ansatte på asylmottaket og andre voksne i nærmiljøet mot å innlede et kjærlighetsforhold til den lille jenten. Han ble gjort oppmerksom på den seksuelle lavalder i Norge. Den da 23 år gamle mannen forsikret både jentens mor, ansatte på asylmottaket og andre voksne om at han ikke skulle innlede noe seksuelt forhold til sin 11 år gamle kjæreste. Likevel voldtok han henne en rekke ganger. Overgrepene skjedde når jenten var alene hjemme eller når hun satt barnevakt.

Ved en annen anledning befølte 25-åringen en annen av kjærestens mindreårige venninner i skrittet.