Et forferdelig syn møtte inspektørene fra Dyrevernnemnda da de inspiserte kvinnens bolig tre ganger fra 2001 til 2002.

Under disse besøkene hadde kvinnen (40) fra 22 til 34 hunder hjemme hos seg. De ble delvis holdt i bur som var for små for dem; gjerne flere hunder i hvert bur. Ikke alle burene hadde vannskåler, og luften var tung av stank fra urin og avføring fra hundene.

Retten slår fast at flere av burene var bare halvparten eller mindre av normert størrelse.

Spiste avføring

Under den ene inspeksjonen fant Dyrevernnemnda 13 av hundene i et lite rom på bare 12 kvadratmeter.

Inspektørene fant urin og avføring både på gulv, bur og i pelsen på flere av hundene. De fant hunder med såre poter, mens flere blødde. Videre hadde en del av hundene innvoldsnyltere og halsbetennelse.

Inspektørene så også at noen hunder spiste avføring og drakk urin. Ifølge vitneforklaringer i retten er det et tegn på for lite mat og drikke.

Kvinnens forsvarer, advokat Ole Gramstad Jensen, fremholdt at dyrene ikke viste tegn til vantrivsel. Retten mener imidlertid at det er tilstrekkelig for en dom at det er fare for at dyrene vil lide unødig.

Pålegg uten virkning

Forsvareren mente også at nødrettsbestemmelsen måtte brukes, fordi kvinnen mente hun ble tvunget til å holde hudene i bur av sin samboer.

Bergen tingrett avviser denne innvendingen.

Retten mener det er skjerpende at 40-åringen har fortsatt i samme stil, til tross for både veiledning og pålegg fra Dyrevernnemnda.

Kvinnen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel for brudd på Dyrevernloven. I tillegg ble hun fradømt retten til å ha hund i fem år, samt å handle med hun for resten av livet.