Mannen kan bruke slag for å disiplinere konen, så lenge det ikke fører til brudd eller "deformerer" kroppen hennes. Konen har på sin side rett til skilsmisse dersom hun blir skadelidende "enten gjennom ord eller handling", ifølge den engelskspråklige avisen Gulf News.

Dommen kom i en sak der en kvinne krevde skilsmisse fra mannen som brukte å slå henne med ledninger og trestykker. Domstolen ga kvinnen medhold.

Dubai blir ansett for å være den mest liberale av de sju statene som utgjør Forente arabiske emirater.

(NTB)