De tre dommerne har hatt tiden siden 18. januar til å vurdere skyldspørsmålet mot de to libyerne som er anklaget for å stå bak bomben. De har tre alternativer: skyldig, ikke-skyldig eller ikke bevist, hvilket er det samme som løslatelse.

Saken har foregått på helt spesielle vilkår: Det er en skotsk domstol som foregår på en nedlagt amerikansk flybase i Nederland, som for anledningen er skotsk territorium.

Det var disse betingelsene som gjorde at Libya gikk med på å utlevere to av landets borgere.NTB