Professor Ian Wilmut vil studere hvordan den lammende sykdommen ALS, også kjent som Lou Gehrigs sykdom, utvikler seg. Han har derfor søkt om å få klone menneskelig embryo for å utvikle stamceller.

Dersom professoren får lisens, blir det andre gang myndighetene i Storbritannia gir klarsignal til denne typen kontroversiell forskning.

<b>NYE VEIER:</b> Dolly var verdens første klonede sau. Nå vil Dollys far forsøke seg på menneskelige embryo for å frambringe stamceller.
REUTERS