Så langt er 77 mennesker funnet omkommet, og ytterligere 100 er savnet.

Hundrevis av redningsarbeidere lette lørdag i ruinene etter de mange husene som ble revet over ende av vannmassene dagen før. Mange frivillige deltok også i arbeidet med å finne omkomne og forhåpentligvis også flere overlevende. Minst 300 hus ble revet vekk, mens 200 andre ble satt under vann.

Dammen brast på grunn av mye nedbør. Dermed ble et boligområde ved elvebredden oversvømmet av vann og gjørme.

Tjenestemenn sier at ulykken ikke bare skyldtes mye nedbør, men også dårlig vedlikehold av damanlegget.