De katastroferammete landene rundt Indiahavet arbeidet onsdag på spreng med å gravlegge sine døde. Medisinske fagfolk har advart om fare for epidemier som kan kreve like mange liv som søndagens kjempebølger utløst av et jordskjelv under havbunnen.

Mange tusen mennesker var natt til onsdag fortsatt savnet. Tallet på norske omkomne sto fortsatt på 13, fikk NTB tidlig onsdag morgen opplyst i Utenriksdepartementet, som varslet en nærmere orientering om situasjonen ut på formiddagen samme dag.

Aksjon

Etter bølgekatastrofen har FN satt i verk den største hjelpeaksjon i verdensorganisasjonens historie. Lederen for FNs barnefond UNICEF Carol Bellamy sier opp til en tredel av de omkomne i katastrofen kan være barn.

Ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået Reuters ser Indonesia ut til å være det hardest rammede landet, med over 27.000 døde og opp til 100.000 skadde. Deretter følger Sri Lanka med mer enn 21.000 døde og India med rundt 12.500.

Kjempebølgene som ble utløst av et jordskjelv målt til 9,0 på Richters skala under bunnen av Indiahavet, skapte tragedier så langt borte som langs østkysten av Afrika. Minst 122 mennesker mistet livet i Somalia og på øygruppen Seychellene.

Harm

Samtidig som verdens land tirsdag gjorde seg klare til å hjelpe, oppsto det strid om USAs innsats. En harm utenriksminister Colin Powell avviste alle antydninger om at amerikanerne er gjerrigknarker som ikke vil gi særlig mye i nødhjelp.

FNs visegeneralsekretær og nødhjelpskoordinator Jan Egeland benektet på sin side at han hadde hatt spesielle enkeltland i tankene i sin kommentar til nødhjelpen. Egeland sa tidligere at det var «smålig» å ikke gi mer penger enn 0,1 eller 0,2 prosent av BNP.

Senere presiserte han at dette var en generell kommentar til bistandsbudsjettene i verdens rike land. BNP, brutto nasjonalprodukt, er den samlede verdi av de varer og tjenester et land produserer.

<b>SØRGER:</b> På Indonesia er minst 30.000 døde. Tallet kan stige.
<b>FRYKTELIGE KREFTER:</b> Bildet er tatt fra satelitt, og viser kreftene som var i sving da bølgene slo inn over Sri Lanka.