Til sammen 799 er bekreftet omkommet i Louisiana som følge av uværet. I Mississippi er det registrert 218 døde, i Florida 14 og i Alabama to, ifølge myndighetene i de respektive delstatene.

Letearbeidet fortsetter i New Orleans, og det er derfor ventet at dødstallet kan stige ytterligere.

Kort tid etter at orkanen Katrina slo innover sørkysten av USA, anslo myndighetene at så mange som 10.000 mennesker kunne ha omkommet, men dette har de senere gått tilbake på.