Tre uavhengige opptellinger viser at antall døde og savnede kanskje kan begrense seg til under 3000. Under halvparten av hva myndighetene antok de første ukene og langt under hva man fryktet de aller første, kaotiske dagene etter katastrofen.

Stadig lavere dødstall gjør redningsinnsatsen fra brannvesenets og politiets side enda mer oppsiktsvekkende. 25.000 mennesker antas å være reddet ut av de to brennende tårnene. 3000 døde og savnede er imidlertid fortsatt en menneskelig tragedie som rir amerikanerne som en mare, og stadig et angrep som har såret og skremt USA.

Den etterfølgende frykt for ytterligere terroraksjoner og den voldsomme fokusering på anthrax-angrepene har totalt endret dagsordenen i USA og resten av verden, og derfor er det for mange litt «akademisk» å telle døde og savnede. Men andre undrer seg over hvordan et supermoderne samfunn som det amerikanske ikke raskere og mer nøyaktig kan fastslå katastrofens omfang. En forklaring kan være at etterlatte har meldt savnede flere steder i byen, og det er angivelig ennå ikke lyktes å samkjøre et enkelt register for døde og savnede.

I de aller første dagene etter 11. september, mens mange var i sjokk, og kaos hersket i New York ble det fryktet at det var drept opp mot 15.000. Siden lød vurderingene at tapstallet ville bli mellom 6000 og 7000. Nylig er det redusert til 4.700.

Nå ventes det altså å synke ytterligere – til under 3000.