Etter at et flertall i nasjonalforsamlingen tirsdag sa ja til et lovforslag som lar det bli opp til presidenten å omgjøre dødsstraff til 40 års fengsel, kan dødsstraff igjen praktiseres.

I påvente av avgjørelsen i nasjonalforsamlingen, har Guatemala siden 2000 hatt et moratorium i bruk av dødsstraff.

President Álvaro Colom stemte imidlertid mot forslaget, fordi han mener at han ikke har den rettslige autoriteten som trengs i slike saker. Selv gikk han inn for å avskaffe dødsstraff helt, men fikk ikke støtte i forsamlingen.

For tiden sitter over 40 personer på dødscelle i Guatemala, ifølge avisa Siglo 21.