Nye undersøkelser tyder på at en rekke mennesker er dømt til døden eller har havnet bak lås og slå på livstid på grunn av grove feil og mangler ved utførelse av DNA-tester ved en rekke amerikanske kriminaltekniske laboratorier. Et laboratorium i Houston er allerede stengt. I Montana, Washington State og Oklahoma City er kriminaltekniske laboratorier under gransking.

Avsløringene av de meget kritikkverdige forholdene i Houston i Texas er meget urovekkende. Ingen andre amerikanske delstater har henrettet så mange som staten hvor president George W. Bush tidligere signerte dødsdommene som guvernør.

En gransking av det kriminaltekniske laboratoriet i Houston har avdekket grove mangler og slett kvalitet. Ifølge Svenska Dagbladet har testresultater blitt feiltolket og personalet anklages for å være både korrupt og dårlig utdannet for de alvorlige oppgavene de var satt til å skjøtte. I tillegg har fysiske mangler ved laboratoriet kunnet påvirket testresultatene. Det har lekket fra taket og skadet bevismateriale.

Politiet i Texas har nå oversendt hele 525 tilfeller til påtalemyndighetene for ny gjennomgang. Av disse har så langt 25 DNA-tester blitt sendt til ny prøving, blant dem DNA-bevis mot sju per-soner som er dømt til døden. Laboratoriet i Houston er stengt og i påvente av granskingen skal samtlige planlagte henrettelser hvor DNA-tester herfra er en del bevismaterialet er utsatt.

— Feilgrepene er en farse, sier den demokratiske kongressrepresentanten Kevin Bailey fra Houston.

— Jeg har mistet tilliten til politimyndighetene og påtalemyndighetenes evne til å håndtere dette.

Bailey er dypt uroet over at den nye granskingen av DNA-testene gjennomføres av de samme myndighetene som har hatt det overordnete ansvaret for feilene.

En av de som er blitt rammet hardt av feilaktige tester er 21-årige Josiah Sutton. I 1999 ble han dømt til 25 års fengsel for voldtekt. Det fellende beviset var en DNA-test som knyttet ham til of-feret. Mandag ble Sutton frikjent etter at et annet og uavhengig laboratorium hadde testet DNA-materialet på nytt.

— Dette er et jordskjelv, sier Suttons advokat, Bob Wicoff till New York Times.

— Det kommer til å få overveldende konsekvenser for andre saker, deriblant dødsdømte fanger. Tusenvis av anklager bygger på resultatene fra disse laboratoriene.