Det hører til sjeldenhetene at regjeringssjefer offentlig refser minneord avholdt over nylig avdøde kolleger. Men i går gjorde forbundskansler Angela Merkel akkurat det, da hun etterlyste flere «kritiske spørsmål» i talen som ble holdt ved partifellen Hans Filbingers kiste tidligere i uken.

92-åringen Filbinger var øverste politiske leder i delstaten Baden-Württemberg i 12 år, frem til 1978, for det konservative partiet CDU. Da ble det kjent at han hadde vært med på å avsi flere dødsdommer i Norge, som dommer i den tyske marinen mot slutten av andre verdenskrig. Filbinger måtte gå av i vanære.

Ett av ofrene for den unge og ambisiøse juristen var den 21 år gamle matrosen Walter Gröger. Han forsøkte å desertere og rømme til Sverige, bare uker før krigen var over, men ble tatt. 16. mars 1945 ble Gröger henrettet i Oslo.

«Ingen nasjonalsosialist»

Filbinger hevdet til sin dødsdag at han aldri var nazist, og at han som dommer berget flere fra å bli henrettet. Han unnskyldte seg også med at «det som var rett den gangen, kan ikke være urett i dag».

Argumentasjonen ble ført videre ved politikerens grav onsdag, av den nåværende delstatssjefen i Baden-Württemberg, Günther Oettinger (CDU). «Hans Filbinger var ingen nasjonalsosialist», sa han om sin partifelle, og: «Det finnes ingen dom avsagt av Hans Filbinger som har ført til at et menneske har mistet livet».

Det siste kan teknisk sett være riktig, i og med at Filbinger i saken mot matros Gröger fungerte som aktor, ikke som dommer. Men gravtalen har like fullt utløst sterke protester i tysk offentlighet.

Gruppelederen for De Grønne i parlamentet, Fritz Kuhn, har bedt Oettinger trekke uttalelsene sine. Også fra liberale FDP og fra sosialdemokratene i SPD har det falt harde ord om historieforfalskning. Direktøren ved Simon Wiensenthal-senteret i Jerusalem forlanger at delstatssjefen må gå av, og kaller uttalelsene ved kisten «helt ufattelige».

Beklager ikke

Kansler Angela Merkel så seg i går også nødt til å komme på banen. I en samtale med sin partikollega Oettinger, sa hun i går at hun skulle ønsket seg at også de kritiske spørsmålene om nazi-tiden var blitt nevnt.

Men delstatssjefen stod inntil i går på sitt, og ville ikke beklage noe som helst. Det er heller ikke første gang han havner i bråk for uttalelsene sine: Oettinger har tidligere pekt på faren for at velferdssamfunnet gjør folk alt for mette og fornøyde: «Vi er i den utrolig heldige situasjonen at vi bare er omgitt av venner. Det dumme er at det ikke kommer noen ny krig».