TORGEIR NORLING

— Jeg er så redd for at vennene mine skal få vite at jeg har aids, sier 25 år gamle Marudee.

Hun har andre bekymringer også. Hun er så liten og inntørket at vi først tar henne for å være et lite barn. Marudee vil derfor ikke bli fotografert. Ikke slik.

— Om et par måneder kan det hende at jeg er bedre. Kanskje jeg en dag kan gå ut på byen og handle igjen, sier hun.

Sjansene er ikke så store. I over 12 år har tempelet Wat Phrabat Nampu i Lopburi nord for Bangkok, fungert som siste stopp for Thailands aidssyke. Tempelets kapasitet ligger på rundt 250 pasienter. En avdeling med 33 sengeplasser er reservert de alvorligste tilfellene. Det er her vi møter Marudee.

— I gjennomsnitt dør mellom to og tre pasienter hver dag, sier sosialarbeideren Sumontip Srikate, som viser oss rundt på tempelområdet.

Foregangsland

Thailand er blitt hyllet som et foregangsland i kampen mot hiv/aids epidemien. Mye av æren blir kreditert organisasjonen Population and Community Development (PDA) som ble stiftet av den tidligere statsråden og senatoren Mechai Viravaidya.

— De siste 12 årene har vi redusert antallet nye tilfeller med 90 prosent, sier senatoren, som på folkemunne gjerne blir kalt Mr. Condom.

Onsdag møtte det norske kronprinsparet Mechai som orienterte om PDAs arbeid for å bekjempe sykdommen og samtidig hindre at hiv/aids smittede blir utstøtt fra samfunnet. Kronprins Haakon hedret Mechai for innsatsen og overrakte en sjekk på 100.000 kroner fra den norske regjering til prosjektet.

— Som goodwillambassadør for FsNs utviklingsprogram har jeg fokusert spesielt på problemet hiv/aids og de vidtrekkende konsekvensene av den fryktelige epidemien, sa kronprinsen. - Vi håper at PDAs arbeid vil være en modell for andre.

Mechai varsler imidlertid at kampen er langt fra over.

— Samtidig som behandlingsmetodene har bedret seg, har bevisstheten om sykdommen sunket de tre siste årene. Mange tror epidemien er over og lar være å beskytte seg. Andelen unge mennesker som blir smittet er på vei opp, sier han.

Mechai peker også på at utviklingen i resten av Asia er skremmende.

— To tredjedeler av verdens befolkning lever i Asia. Selv om andelen hiv-smittede ikke blir like stor som i Afrika, kan antallet bli skyhøyt, sier Mechai.

Han frykter spesielt utviklingen i Kina og India.

— En økning på én prosent i ett av disse landene utgjør ti millioner mennesker.

Olympic Aids

Forholdene ved aids-tempelet i Lopburi viser også at mye arbeid gjenstår i Thailand. De fleste vi snakker med har regelrett blitt dumpet her av slektninger som ikke lenger vil ha noe med dem å gjøre.

— Jeg kommer til å bli her resten av livet. Jeg kan aldri reise tilbake, sier 36 år gamle Sarapi.

Hun forteller at hun ble smittet av sin ektemann, som allerede er død. For slektninger og venner døde hun selv den dagen hun ble innlagt ved tempelet.

— De sendte meg hit for å bli kvitt meg. Hver gang jeg ringer hjem legger de bare på røret, sier hun.

Hun er ikke alene. Under en Buddha figur ligger flere tusen hvite tøyposer i en stor haug. Hver eneste pose inneholder asken fra en tidligere pasient.

— Mindre enn en prosent av de døde blir hentet av familien eller kremert på hjemstedet, sier Sumontip Srikate.

Til tross for en dyster hverdag hevder de aller fleste at de har det bra ved tempelet. Nye medisiner gjør at langt flere klarer seg enn tidligere. Her er de også blant sine egne, og slipper å bli stuet vekk på et bakrom av flaue og redde slektninger.

Ved tempelet gjør de også sitt for å muntre opp pasientene. Iblant arrangeres Olympic Aids. I en av øvelsene løper de aidssyke om kapp med likkister på ryggen.

Tar en dag av gangen

Vi kan fritt fotografere de pasientene som samtykker. Problemet er å finne noen som er i stand til å samtykke. Flere ligger for døden. Bare et tungt pust en gang iblant vitner om at det fortsatt er liv. Fengselsfuglen Bon Sveb er imidlertid frisk nok til å sette seg opp.

— Jeg har alle mulige sykdommer, men akkurat nå er det hodepinen som er verst, sier han.

I en seng ved siden av forteller 37 år gamle Maam at hun tar en dag om gangen.

— Målet er å bli sterk nok til å klare å gå igjen.

«LIKPOSER»: Under en Buddhafigur ligger flere tusen hvite tøyposer i en stor haug. Hver eneste pose inneholder asken fra en tidligere pasient. <p/>FOTO: TORGEIR NORLING
GAVER OG INFORMASJON: Kronprinsparet ble informert om aidsproblematikken i Thailand og fikk overlevert gaver av organisasjonen PDA. Til høyre for kronprins Haakon står organisasjonens stifter Mechai Viravaidya, på folkemunne kalt Mr Condom.<p/>FOTO: TORGEIR NORLING
HAR AIDS: - Jeg har alle mulige sykdommer, sier fengselsfuglen Bon Sveb, som er aidssyk og innlagt ved tempelet Wat Phrabat Nampu nord for Bangkok.<p/>FOTO: TORGEIR NORLING