Selv den sterkt høyreorienterte Jerusalem Post, som applauderer det meste Israels statsminister Ariel Sharon foretar seg, konkluderte sist torsdag med at det er på tide å ta ned av veggen bildet av den «irrelevante Arafat». På lederplass oppfordret avisen Sharon-regjeringen om å legge bak seg de siste to års feilslåtte Palestina-politikk.

DET ER NEPPE noe umiddelbart håp om det. Både i Jerusalem og i Washington sies det etter at statsminister Mahmoud Abbas, som vi kjenner best som Abu Mazen, at man der ikke vil forholde seg til en palestinsk regjering som ledes av Yasser Arafat.

Men lørdagen viste at de to våpenbrødrene fra den palestinske frigjøringskrigen, Arafat og Abbas, ikke kan være brødre i fred. Og at 74 år gamle Arafat, terroristen som skapte visjonen om en egen palestinsk stat og ble en internasjonalt anerkjent statsmann, ikke kan erklæres død og maktesløs. Man skal være både blind og døv om man ikke er villig til å erkjenne at Yasser Arafat er politisk relevant.

NÅR DETTE SKRIVES lørdag kveld , er meldingene om Arafat, som valgt president i den palestinske selvstyremyndighetene, har akseptert avskjedssøknaden fra Abbas fortsatt motstridende.

Ytre sett er det en dragkamp mellom de to om hvem som skal kontrollere det palestinske sikkerhetsapparatet. I den grunnleggende maktdelingen mellom de to, kontrollerte Arafat det vi får kalle de nasjonale etterretnings— og sikkerhetsstyrkene, inkludert den beryktede Styrke 17 og marinestyrkene, mens sivilpolitiet og den forebyggende sikkerhetstjenesten var underlagt Abbas.

Statsministeren ønsket større innflytelse over de styrkene som har underlagt Arafat, ikke minst for å kunne imøtekomme viktige krav fra Israel om avvæpning og arrestasjon av antatte terrorgrupper.

Dette var nødvendig om Israel skulle kunne imøtekomme palestinske krav. I de ca. hundre dagene Abbas har vært statsminister, har han blitt den store taperen. Både i israelske og palestinske øyne har han ikke kunnet «levere».

Derfor siste ukes konfrontasjon med Arafat og med den palestinske folkevalgte forsamlingen som lørdag morgen ledet frem til avskjedssøknaden. Den lille gruppen i nasjonalforsamlingen som i all hemmelighet har arbeidet med et kompromissforslag om maktdeling mellom Arafat og Abbas om de Arafat-kontrollerte styrkene, nådde ikke frem.

Det etterlater fredsprosessen mellom israelere og palestinere i et uforutsigbart kaos, ikke minst fordi treårsdagen for den «nye» intifadaen - 27. september - nærmer seg raskt.

«FØLG NØYE MED forholdet mellom Arafat og Abu Mazen». Det var rådet jeg for to-tre uker siden fikk av en diplomat med meget god kjennskap til fredsprosessen.

Vedkommende pekte spesielt på spørsmålet om kontrollen med sikkerhetsstyrkene og hvem som ville bli utpekt til Arafats sikkerhetsrådgiver.

Det ble den meget Arafat-lojale Jibril Rajoub. Og dermed var egentlig løpet lagt for en konfrontasjon.

Bevisst eller ubevisst svekker både Arafat og Abbas nå den palestinske sak som de har arbeidet så nært sammen for i over førti år. I motsetningenes hete, som muligens skyldes Arafats frustrasjon og sårede forfengelighet over å ha blitt erklært politisk irrelevant, overser de den gjensidige avhengighet om de skal nå det mål de sammen har arbeidet for. For ti år siden erkjente de, da de gikk inn for Oslo-avtalen, at målet bare kunne nås gjennom forhandlinger og politiske prosesser. Ikke blind maktbruk.

ABBAS KAN IKKE vise til noen suksesser i sine fire måneder som statsminister.

Men så har han ikke hatt særlig hjelp heller. Verken fra sine egne, eller fra «Kvartetten» - USA, Russland, EU og FN - som står bak Veikartet. Lite, om noe, er gjort for å presse Israel til å være mer imøtekommende, ofte later det til at det er Sharon som legger premissene i det videre forhandlingsløpet. Og ikke minst USA kjøper disse på strak arm.

Ikke alle palestinere støtter Arafat eller liker hans politikk, og den måten han driver den frem på. Men så lenge Abbas ikke har oppnådd noe, peker de på at Arafat er en av livets realiteter, og at han må tas hensyn til.

Det var bl.a dette den lille gruppen i den palestinske nasjonalforsamlingen arbeidet med for å komme ut av «Dødens rundkjøring»:

Et budskap til verdenssamfunnet som viste at Arafat og Abbas sto sammen, at Israel tar feil når det hevde at Arafat er politisk irrelevant.

Kanskje på tide å sjekke om kartet stemmer mer terrenget.