Politiet i Esbjerg opplyser at mannen og hans 74 år gamle kone var godt kjent med de lokale forholdene og habile svømmere. De var likevel blitt overrasket av sterk strøm og hadde valgt å svømme nærmere land.

Kona, som svømte først, oppdaget plutselig at mannen lå livløs i vannet med ansiktet ned. Hun fikk brakt mannen inn til land, men en tysk lege som tilfeldigvis var på stranden, kunne bare konstatere at mannen var død.

Politiet vet ikke om dødsfallet ble utløst av et illebefinnende.