Domstolen i Hildesheim i Tyskland har funnet den 50 år gamle bussjåføren skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge.

Den 46 år gamle kvinnen fikk brudd på 18 ribbein da mannen satte seg på henne under krangelen. Det gikk flere dager før hun fikk behandling på sykehus. Da ble bare tre av bruddene oppdaget, og kvinnen ble utskrevet. Fire uker senere døde hun.

Mannen veide 128 kilo da hendelsen fant sted, mens kona veide 63 kilo. Mannen selv hevder at han falt over kona ved et uhell.