I 2005 var det 52 voldelige nynazistiske angrep i Berlin, i år vil tallet bli over 100, sier politisjef Dieter Glietsch til DPA.

Tyske myndigheter er bekymret over veksten i høyreekstrem vold. Selv om økningen er spesielt stor i Berlin, øker tilfellene av høyreekstrem vold også i resten av landet, særlig i de østlige delstatene.

Høyreekstrem vold økte med 20 prosent de første ni månedene i år, i forhold til året før.