Kriminalsjef Svein Erik Krogvold ved Bergen politidistrikt hevder doblingen av antall voldtektsanmeldelser ikke gjenspeiler noen reell økning i antall overgrep.— Bak disse tallene ligger veldig forskjelligartede saker, som til dels er svært vanskelige bevismessig. Noen av de situasjonene som er anmeldt ligger langt tilbake i tid, og noen har skjedd andre steder enn i Bergen, sier Krogvold.- Få overfallHan har ikke statistikk på hvor mange av sakene som er ferske, og hvor mange av de anmeldte overgrepene som skal ha skjedd andre steder enn i Bergen.- Selv om en sak er gammel og bevismessig vanskelig, er det riktig å anmelde. Det er blant annet nødvendig for å ha krav på voldsoffererstatning, sier Krogvold.Sist uke ble en taxisjåfør varetektsfengslet for fire uker, siktet for voldtekt mot en kvinnelig passasjer. Men denne typen overgrep hører ifølge kriminalsjefen til unntakene i statistikken over voldtektsanmeldelser.- Relativt få av sakene dreier seg om overfallsvoldtekter. I langt flere tilfeller er det snakk om det vi tenker på som familievold. Voldtekt er et sammensatt begrep som omfatter mange ulike forhold, sier Krogvold. Færre innbruddAntall anmeldelser for volds- og sedelighetsforbrytelser er stabilt i Bergen politidistrikt, mens vinningskriminaliteten synker.1403 grove tyverier ble anmeldt første halvår, mot 1529 i samme tidsrom i fjor. Det er en nedgang på 8, 2 prosent. - Vi har satset på å stanse gjengangerne, som står for en stor del av disse vinningsforbrytelsene. Samtidig ser vi nok at vi har en gevinst av at folk blir flinkere til å sikre verdiene sine. Stadig flere får alarmer i boligen sin, sier Krogvold.