Wikileaks-dokumenter viser spillet i NATO før Barack Obama varslet opptrappingen i Afghanistan. Utad var USA forsiktig med å peke på enkelt allierte, men en amerikansk analyse navngir en rekke land.

Om franskmennene: Frankrike burde bidratt med minst ytterligere en bataljon til med kampstyrker, muligens så mye som 1000, mente USAs NATO-delegasjon.

«Det franske militæret har viljen og evnen til å bidra mer, men sterk offentlig motstand mot krigen gjør det politisk vanskelig nå».

Om tyskerne: «Det er sterk støtte i det tyske forsvars— og utenriksdepartementet for å øke Tysklands ISAF-styrker fra 4500 til 7000», mente NATO-ambassaden. «Kontakt på høyt nivå kan overbevise rikskansler Merkel om å bidra».

Om italienerne: Italia hadde tilbudt seg å øke antallet soldater fra 3100 til 3500 – men amerikanerne mente italienerne burde kunne strekke seg til 1000 flere soldater som følge av reduksjonen av NATO-tropper i Kosovo.

Om tyrkerne: Før Obamas tale hadde tyrkerne 1700 soldater i Afghanistan. Men USA mente dette hadde begrenset nytteverdi. «Ankara fortsetter å forby sine soldater å delta i kampoperasjoner», påpekte NATO-delegasjonen, som mente Tyrkia burde stille med ytterligere 600 soldater.

Om britene: «Utstyrsmangel fortsetter å begrense det britiske militæret, men nedtrapping i Irak kan åpne for ytterligere 2000 britiske soldater det neste året», ifølge notatet til Obama. Britene var bare villig til en økning på 500 soldater i Sør-Afghanistan.

«Vi burde be om mye mer enn dette, tatt i betraktning den kraftige amerikanske økningen», mente amerikanerne.

Om rumenerne: Før Obamas tale hadde Romania lovet å øke antallet med 1000 soldater. Ikke nok, mente USA, som ønsket ytterligere 600 mann, mot at USA og NATO bidro med penger til utstyr.