Striden mellom Frankrike, Tyskland og Russland, som gikk imot den militære aksjonen i Irak, og USA og Storbritannia, som fjernet Saddam Hussein og hans regime, er på nytt blusset opp i FNs sikkerhetsråd, som tirsdag hadde sitt første møte etter at Irak-krigen startet.

Beskyldninger

Før de lukkede møtene i New York kom våpeninspektørenes leder Hans Blix med beskyldninger mot USA om at hans forsøk på å finne masseødeleggelsesvåpen var blitt undergravd frem mot invasjonen 20. mars.

I Washington uttrykker høytstående kilder forbauselse over utfallene fra den svenske diplomaten. Samtidig fremheves det at striden nå for alvor truer med å forsinke en opphevelse av sanksjonene mot Irak. Det vil være alvorlig for gjenoppbyggingen.

USA har sendt 1000 av sine egne eksperter til Irak for å lete etter kjemiske og biologiske våpen, som det ennå ikke er funnet spor av. USA står helt alene med å hevde at deres egne inspektører er nok.

— Kun FN-inspektører

USA ønsker at en vesentlig del av gjenoppbyggingen skal betales av Iraks oljeeksport. Tirsdagens møter i FN gjorde det imidlertid klart at Sikkerhetsrådets flertall ennå ikke vil oppheve sanksjonene.

Russland og Frankrike holder fast på at man må overholde tidligere resolusjoner som krever at Irak skal erklæres fritt for masseødeleggelsesvåpen før sanksjonene kan oppheves. Det kan bare skje hvis FNs våpeninspektører vender tilbake til landet.

I Sikkerhetsrådet påpekte Hans Blix at våpeninspektørene er klare til å gjenoppta arbeidet.

I Washington heter det at Det hvite hus ikke stoler på Hans Blix, mens forsvarsdepartementet ikke legger skjul på at man ikke vil ha noe å gjøre med den svenske diplomaten.

Skjerpet

Motsetningene ble skjerpet da Hans Blix før møtet i FN satte spørsmålstegn ved Londons og Washingtons motiver for å gå til krig:

— Jeg mener at mye av det etterretningsmaterialet som de to hovedstedene brukte som grunnlag, synes at ha vært tvilsomt.

En talsmann for den amerikanske FN-ambassadøren John Negroponte slo fast at Blix og hans inspektører ikke har noen rolle i øyeblikket. I Washington gikk høytstående kilder ett skritt lengre da de hevdet at våpeninspektørenes leder med sitt angrep hadde sikret at ingenting skjer før han går av med pensjon 30. juni.

(Jyllands-Posten/Bergens Tidende)