Mahmoud Abbas står foran en vanskelig tid. På den ene side er han palestinernes president og paraplyorganisasjonen PLOs formann, som både Israel og USA ønsker tette og vennskapelige forbindelser med. På den andre siden er han garantist for palestinernes kommende samlingsregjering, som Israel og USA ikke vil ha med å gjøre.

Ingen avtale

Enda er samlingsregjeringen, anført av den islamistiske Hamas-bevegelsen, med deltakelse av Abbas Fatah-bevegelse, ikke på plass. Men når, eller om, regjeringen kommer på plass er det lagt opp til halsbrekkende diplomatisk akrobatikk fra alle kanter.

En forsmak kom med gårsdagens toppmøte på David's Citadel Hotel i Jerusalem, hvor USAs utenriksminister, Condoleezza Rice, var vert for Mahmoud Abbas og Israels statsminister, Ehud Olmert. Det var ikke stilt høye forventninger på forhånd, noe trekløveret levde opp til.

Et anstrengt håndtrykk til ære for fotografene var alt som kom offentligheten for øye. Det ble ikke skrevet under noen avtale. Ingen av de normalt, obligatoriske pressemøtene, felles eller separate, ble avholdt. I stedet holdt Rice en 90 sekunders erklæring der hun gjorde det klart at om det hadde skjedd noe viktig på møtet var det ikke noe offentligheten skulle innvies i.

Alle tre er for en tostatsløsning, de er imot vold og terror og for tidligere inngåtte avtaler. Disse kan tas frem og bruks når alle finner det nyttig.

Balansegang

Siden Hamas overtok regjeringsmakten for snart tre år siden har Israel og den såkalte Kvartetten, sammensatt av USA, EU, Russland og FN, boikottet den palestinske regjering. Samtidig har de bevart kontakten med presidenten. Alt tyder på at i hvert fall Israel og USA vil forsøke å opprettholde den balansegang det medfører og skille mellom Abbas som «fredsdue» og Abbas som «terroristvenn».

Det er nærmest utelukket at Hamas skulle akseptere et regjeringsprogram med de tre krav som omverdenen stiller, nemlig anerkjennelse av staten Israel, ta avstand fra bruk av vold og akseptere avtaler inngått mellom Israel og PLO. Israel har erklært, og USA har mer enn antydet, at i så fall vil man ikke ha noe med regjeringen å gjøre. Tilsynelatende heller ikke med ministere som representerer Fatah eller andre grupper.

Derimot understreket både Olmert og Rice i går at kontaktene med president Abbas fortsetter uforandret.

— Vi er nødt til å opprettholde en kommunikasjonskanal med palestinerne, og den eneste mulige kanalen er den palestinske presidenten, sa Olmert i går.

Milliarder i bistand

Neste etappe blir et kvartettmøte i Berlin i morgen. Der vil Rice prøve å overbevise sine kolleger om å følge samme linje. Noe som ikke blir lett.

Russland har oppfordret til kontakt med den palestinske samlingsregjeringen. EU har sendt varierende og vage signaler. Saudi-Arabia, som med det nylig avholdte palestinske toppmøtet i Mekka, har investert stor prestisje i forsoningsprosessen mellom Fatah og Hamas, kan tenkes å ville finansiere samlingsregjeringen på egen hånd - om Kvartetten melder pass.

Det siste års erfaring har vist at en balansegang er mulig. Selv om Hamas-regjeringen er blitt politisk og økonomisk boikottet. Var den internasjonale bistand til palestinerne på omregnet syv milliarder kroner i 2006. 10 prosent mer enn i 2005, opplyste FNs visegeneralsekretær, Ibarhim Gambari nylig. Dette er utenom koffertene fylt med dollarsedler som Hamas-ministere har hatt med seg hjem fra reiser i regionen.

Internasjonal boikott

Utenrikspolitisk er det ikke regjeringen som representerer palestinerne, men PLO. Det innebærer at Abbas kan fortsette samtalene med Israel, og teoretisk kan han forhandle frem en fredsavtale og sende den til folkeavstemning. Men verken Abbas eller Olmert ser ut til å ha styrken til å inngå de kompromisser som kreves for å få et gjennombrudd.

Mer realistiske forhåpninger er det at den relativt stillferdige perioden mellom Israel og palestinerne fortsetter, og det kan gjennomføres en fangeutveksling.

Det forutsettes likevel, blant annet, at det blir noe av samlingsregjeringen. Det var i forkant uenighet mellom Hamas og Fatah om regjeringens program, om navn på ministere og om kontrollen over de væpnede styrkene. Ingen av disse tre problemstillingene blir lettere å løse med trusselen om fortsatt internasjonal boikott hengende over hodet.

DIPLOMATISK AKROBATIKK: Palestinernes president Mahmoud Abbas omgitt av statsminister i Israel, Ehud Olmert og USAs utenriksminister, Condoleezza Rice i Jerusalem i går.
OLEG POPOV