• Bomba tysdag gjekk av i Wazir Akbar Khan-distriktet i Kabul, der ei rekkje vestlege ambassadar er plassert. Området blir rekna som relativt trygt.
  • Eit hotell brukt av mange utlendingar fekk store skader i eksplosjonen. Huset til den tidlegare afghanske visepresidenten Ahmad Zia Massoud ligg like ved, og kan ha vore målet.
  • Angrepet kan også hengje saman med maktkampen som går føre seg i påvente av at president Hamid Karzai skal utnemne den nye regjeringa si.