Alle utbetalinger fra fondet er frosset, opplyste fondet i en pressemelding fredag.

Fondet har finansiert en rekke prosjekter for aidssyke, hjemløse og mineofre.

Midlene er frosset som følge av at selskapet Franklin Mint Co. har saksøkt minnefondet for 25 millioner dollar, over 180 millioner kroner, etter at fondet gikk til sak mot selskapet i 1998 fordi det produserte minnegjenstander av Diana, noe fondet hevdet det hadde eneretten til.

Minnefondet tapte imidlertid saken, og er altså nå selv saksøkt for "ondsinnet rettsforfølgelse". Siden Dianas død har fondet administrert 40 millioner pund, om lag 475 millioner kroner. NTB