• Ved kanselleringer: Skal enten tilby en tilfredstillende, alternativ rute, eller refundere billetten.
  • Dersom passasjeren ikke får tilbud om alternativ rute, har vedkommende i tillegg krav på erstatning: Mellom 250 og 600 euro, avhengig av distanse. Gjelder ikke dersom årsaken er "uforskyldte hindringer", såkalt force majeur, som for eksempel dårlig vær. Hvor langt denne klausulen kan strekkes, er omstridt.
  • Passasjerene skal dessuten ha mat og drikke, gratis telefon og i enkelte tilfeller hotellovernatting. Også her avhenger ytelsene av lengden på flyreisen.
  • Ved forsinkelser lengre enn fem timer skal billetten refunderes dersom passasjeren ønsker det. Også ved forsinkelser plikter flyselskapene å tilby forpleining, avhengig av turens lengde.

Reglene bli innført av EU i fjor, og ble bekreftet av EF-domstolen i januar i år, etter at flyselskapene tapte en klagesak.

En brosjyre om EUs regler (dansk-språklig) finnes her!