Sør-Ossetia brøt seg fri fra Georgia i 91-92. De siste månedene har de planlagt å erklære sin selvstendighet i strid med folkeretten, som sier at Sør -Ossetia er georgisk territorium.

Det er Russland som har ledet de fredsbevarende styrkene i området og overholdt våpenhvilen, men etter at Vladimir Putin ble president, har styrkene ikke opptrådt uavhengig. (Han er nå statsminister, og situasjonen har ikke blitt bedre.) Blant annet har de utstyrt separatistene med våpen. Russland har i flere hundre år støttet osseterne.

1. august i år startet kamphandlingene mellom Sør-Ossetia og Georgia. Begge sidene beskyldte hverandre for å starte volden. En uke senere rullet russiske stridsvogner inn i Sør-Ossetia og det er meldt om ytterligere russisk opptrapping, både i form av artilleriangrep og angrep langs bakken.

Store russiske styrker styrker står nå i Sør-Ossetia og de fleste innbyggerne har flyktet nordover.

Ingen offisielle russiske kilder har så langt sagt at de kommer til å anerkjenne Sør-Ossetia som en suveren stat eller gjenforene den med Russland. Dette er vanskelig fordi en slik uttalelse vil være i strid med folkeretten. Dessuten vil Russland møte seg selv i døren fordi de var sterk motstander av Kosovos selvstendighet og kjempet hardt for Serbias suverenitet.

Den georgiske presidenten Mikhail Saakasjvili kaller krigen en fullskala invasjon av Georgia og det nasjonale sikkerhetsrådet varsler at de vil be om utenlandsk militær hjelp i konflikten med Russland.

Kilder: Wikipedia , The Guardian , diverse norske aviser