Det var en begeistret undervisningsminister Kristin Halvorsen som torsdag sto for den offisielle åpningen av et nytt undervisningssenter i Raftohuset.

Raftostiftelsen markerer i år at det er 25 år siden stiftelsen kom i gang med arbeidet for menneskerettigheter. Tilbud om undervisning i skolene har vært en del av virksomheten i mange år, takket være solide økonomiske tilskudd fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, Trond Mohn og andre gode hjelpere, kan stiftelsen nå ønske velkommen til spesialinnredede lokaler i eget hus.

Mandelas celle

Det mest iøynefallende er en kopi av fengselscellen til den sørafrikanske de-mokrati— og rettighetsforkjemperen Nelson Mandela på Robben Island.

Her tilbrakte Mandela størsteparten av de 27 årene fra 1963 til 1990 etter at han ble dømt for sabotasje og konspirasjon mot landet sitt.

Lokalene, som har fått navnet Rettighetstanken, inneholder også en digital menneskerettsløype og håndskrevne øyenvitneskildringer av brudd på menneskerettighetene.

På en av veggene er portretter av vinnerne av Raftoprisen. Her kan skoleelevene gjøre seg kjent med de lidelser og de ofre som vinnerne som pådratt seg i sin ikke-voldelige kamp for mer rettferdige og likeverdige samfunn.

Artikkelen fortsetter under bildet!

FOR DE UNGE: Undervisningsminister Kristin Halvorsen åpnet torsdag det nye lokalet til bruk for undervisning i menneskerettigheter i Raftohuset. Her blir det et spesielt opplegg for videregående skole. FOTO: TOR HØVIK

Direkte sammenheng

I åpningstalen understreket undervisningsministeren den direkte linjen mel-lom arbeidet for menneskerettigheter over hele verden og arbeidet for å fjerne mobbing som et problem i skolen.

— Skolen er det beste stedet for å skape grunnlag for felles demokratiske verdier. Vi vet det er elever med mest kunnskap som også viser størst forståelse for forståelse og toleranse, derfor er det også viktig at Bergen kommune samarbeider med Raftostiftelsen om dette arbeidet, sa Halvorsen.

Hun mer enn antydet at årets bevilg-ning fra Kunnskapsdepartementet til Raftostiftelsen vil bli fulgt opp.

Det var en invitasjon ordfører Gunnar Bakke, også til stede med deler av det offisielle Bergen, tok på strak arm i sin hilsningstale, der han berømmet Raftostiftelsens arbeid gjennom 25 år.

Undervisningsminister Kristin Halvor-sen fikk etter åpningen en guidet omvisning i de nye lokalene av elever fra Bjørgvin videregående skole. De har allerede prøvet ut lokalene.

Stor interesse fra skolene

Raftostiftelsen har i flere år drevet un-dervisning i menneskerettighetsarbeid i den videregående skolen. Med øket interesse fra skolene, er dette tilbudet nå styrket. Stiftelsens daglige leder, Therese Jebsen, sa at det også er aktuelt å arrangere kurs for politikere, journalister og andre interesserte.

Innhold i og design av de nye lokalene er det Raftostiftelsen selv som har utviklet sammen med Maritime Colours.

Si din mening i kommentarfeltet under!