Ifølge rapporten fra CQ Press, som dekker 378 amerikanske byer med over 75.000 innbyggere, kommer en av Detroits nabobyer i Michigan, Flint, inn på tredje plass på listen.

Deretter følger Oakland i California, Camden i New Jersey og Birmingham i Alabama. Også Memphis i Tennessee og Cleveland, Ohio var blant de ti farligste i 2006. Tryggest er Mission Viejo i velstående Orange County i California.

Studien har rangert byene etter per kapita-data om drap, voldtekt, tyveri, ran og biltyveri, hver enkelt kategori veiet etter grad av alvor.

Men studien er omstridt. Et forskningsinstitutt for kriminologi mener at den er uansvarlig, og FBI kritiserer den for å være overforenklet fordi den ikke tar hensyn til de mange forskjellene mellom byene som sammenliknes.

REBECCA COOK