KLAUS JUSTSEN

Kvegindustrien omsetter for 27 milliarder dollar i året. I første omgang har 15 land stanset import til en årlig verdi av mer enn to milliarder dollar. Men eksperter peker på at det ikke bare blir snakk om eksporttap. Prisene vil falle med mer enn 10 prosent hvis produsentene forsøker å selge mer kjøtt på hjemmemarkedet.

USA håper at landets første tilfelle av kugalskap er importert, men det har ennå ikke lykkes å spore opp den syke kuen. Departementets eksperter har i juledagene prøvd å finne ut hvor kuen er født og hor den vokste opp. 4000 kyr på gården i staten Washington hvor kuen av Holstein-rasen tilbrakte de siste to årene, er satt i karantene.

Eksperter mener at kuen ble smittet gjennom forurenset fôr for mer enn tre år siden. Derfor er det viktig å få fastslått hvor dyret kommer fra, og om andre dyr i denne bestanden også lider av sykdommen.

Men man ser heller ikke bort fra at kuen kan være importert, og at det da relativt raskt og med stor sikkerhet kan fastslås at det bare er snakk om et enkelt tilfelle. Problemet er at registreringen av amerikanske kyr er ganske unøyaktig, og Landbruksdepartementets eksperter innrømmer at de står overfor en uhyre vanskelig oppgave.

Landbruksdepartementet hevder at forbrukerne ikke løper noen risiko ved å spise oksekjøtt. Det som kan smitte mennesker med den dødelige Creutzfeld-Jako-sykdommen fjernes nemlig etter slaktingen. Dette støttes av doktor Rick Brown ved FNs helseorganisasjon WHO, som peker på at USA har omfattende kontroll med mer enn 20.000 prøver i løpet av det siste året. Brown hevder også at det er viktig at saken handler om en ku og ikke et menneske.

Slike forsikringer har ikke vært nok til å forhindre prisfall på dyr og kjøtt samt reduserte aksjekurser i matvare— og restaurantbransjen.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende