Disse gir dem 27 stemmer hver, bare to færre enn langt større Tyskland og Frankrike. De fleste vil rette «feilen» fra Nice, men polakker og spanjoler nekter. EUs reformkonvent har også foreslått et system med «dobbelt flertall», at halvparten av landene — som samtidig utgjør 60 prosent av befolkningen - må stå bak. Det er mindre kontroversielt, men henger sammen med det første spørsmålet. Utfallet er helt uvisst.

Sammensetning av EU-kommisjonen: EUs reformkonvent foreslo en slanking av EUs «regjering», men mange små land insisterer på at alle skal ha en kommissær med fulle rettigheter. Det ender trolig med at de små får viljen sin.

Kristendommens plass: Fire katolske land vil ha en klar referanse til kristne grunnverdier i EUs grunnlov. Andre insisterer like klart på at EU er verdslig. Kompromisset blir trolig at kristne og verdslige verdier sidestilles i uforpliktende vendinger.

EU-forsvar: Et flertall vil at grunnloven skal foreskrive et nært forsvarssamarbeid, inkludert gjensidig forsvarsgaranti. Fire alliansefrie stater, blant dem Sverige og Finland, er imot. Et kompromissforslag vil anerkjenne de fires «spesielle status», noe som kan være godt nok.