Overgrepsskandalene som de siste ti årene har rystet den katolske kirke, har hengt som en mørk skygge over Pave Benedikts XVIs tid i Vatikanet.

I 2010 skrev paven et brev til katolikker i Irland der han ba om unnskyldning for alle overgrep utført av prester i katolske kirken. Han innførte også strengere regler for å håndtere slike saker. Problemene har likevel fortsatt å tårne seg opp. Det er bare uker siden paven utnevnte en ny erkebiskop i Irland for å presse ut den sittende kardinalen Sean Brady, som nektet å gå av tross alvorlige anklager om at han har dekket over barnemisbruk.

Visste om pedofil prest

Mange mener at paven i sine tidligere roller som biskop og kardinal Joseph Ratzinger også har visst om overgrep mot barn uten at han har grepet inn. The New York Times avslørte i 2010 at Ratzinger ble informert i et brev om en prest i Wisconsin som var anklaget for å forgripe seg på over 200 døve gutter. Vatikanet ble advart flere ganger, men grep ikke inn. Presten skrev til slutt et personlig brev til Ratzinger der han argumenterte for at han var gammel og svak, og allerede hadde bedt om tilgivelse. Han ble aldri politianmeldt eller disiplinert av kirken.

Avisen har også avslørt at Ratzinger ble underettet om et grovt tilfelle av en pedofil prest da han var erkebiskop i München. Ifølge der Spiegel lot Ratzinger presten fortsette å arbeide med barn gjennom sin stilling i kirken.

Moralens vokter

Fra 1981 til 2005 var Ratzinger leder for "Kongregasjonen for troslæren", den historiske arvtageren til Inkvisisjonen. Dette organet skal «fremme og beskytte tros— og morallæren i den katolske verden». De kan også avsette prester, og stille dem for en katolsk rett. Det finnes flere eksempler på at denne kongregasjonen fikk bekymringsmeldinger om prester som var overgripere.

Organisasjoner som representerer ofre for misbruk ønsker at Pave Benedikt skal bli stilt for en internasjonal domstol og holdt ansvarlig for at kirken dekket over grove overgrep og unnlot å anmelde dem til politiet. De sier i dag at de vil fortsette å jobbe mot dette målet, også etter at Benedikt går av.

Avsløringene i Boston

Sexskandaler, anklager om misbruk og overgrep mot barn i den katolske kirken har dukket opp jevnt og trutt de siste femti årene, men ble inntil for ti år siden stort sett avfeid som enkelttilfeller av kirken.

Mange kritikere anklaget kirken for å systematisk dekke over misbruk og beskytte pedofile prester, men det er først de siste ti årene at dette har blitt bevist i stor skala, blant annet ved at medier har gravd i rettsdokumenter og brukt offentlighetsloven.

I 2002 avslørte avisen The Boston Globe gjennom en artikkelserie at den katolske kirken i regionen bevisst hadde dekket over hundrevis av tilfeller av voldtekt og grov mishandling av barn. Kirken hadde unnlatt å politianmelde overgrepene, og flyttet pedofile prester over til andre menigheter.

Avsløringene til Boston Globe førte til at biskopen Cardinal Bernard Law måtte gå av. I 2003 vant Boston Globe Pulitzer-prisen for artikkelserien.

Ba om immunitet

I kjølvannet av disse avsløringene begynte andre medier å gjøre lignende undersøkelser, og avdekket omfattende misbruk, blant annet i Texas, Wisconsin og California.

Pave Benedikt ble i 2005 anklaget for å være medskyldig i å dekke over misbruk av tre gutter i Houston på nittitallet, da han som kardinal hadde ansvaret for denne type saker. Paven ba president George W. Bush om immunitet fordi han var statsoverhode, og ble dermed utelukket fra rettsaken.

Stadig flere ofre har stått fram og fprtalt sine historier de siste årene, og mange har anmeldt forholdene. Ifølge The Associated Press har den katolske kirken i USA betalt ut mer enn 12 milliarder kroner i erstatning til overgrepsofre fra 1950 til i dag.

Skandale i Belgia

Skandalen og avsløringene spredte seg fra USA til Europa og andre katolske land i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

I Belgia raidet politiet hovedkvarteret til den katolske kirken i 2010 etter at biskop Roger Vangheluwe gikk av og innrømmet at han hadde forgrepet seg på en gutt. En annen prominent belgisk prest ble arrestert og anklaget for overgrep av to gutter på 6 og 11 år.

Foruten USA er det sterkt katolske Irland som har hatt størst omfang av overgrepssaker. En rapport fra et statlig oppnevnt organ i 2005, The Ferns Report, konkluderte blant annet med at biskopen hadde unnlatt å fjerne pedofile prester, til tross for at det var alvorlige anklager rettet mot dem, og bekymringsmeldinger fra psykologer som hadde undersøkt dem.

Norsk skandale

Også Norge har vært berørt av skandalene. En tidligere biskop i den katolske kirken i Trondheim, Georg Müller, innrømmet i 2009 at han hadde forgrepet seg på en altergutt 20 år tidligere. Like etter gikk biskopen av. Først året etter fikk politiet kjennskap til saken. Den katolske kirken i Norge hadde visst om anklagene siden januar 2009, men unnlatt å rapportere dem til politiet. De innrømmet kjennskap til saken i politiavhør først etter at Adresseavisen skrev om saken.