Fysikerne ved Argonne National Laboratory sendte strålen med en bølgelengde på 385 nanometer med en speilfri fri-elektronslaser. Laseren var 1.000 ganger mer energisk enn ved forrige rekord. Forskerne håper at slike lasere blir en røntgen-strålekilde for utforsking på en rekke vitenskaplige felter. Et av dem er strukturen til enkelt-proteiner.

— I historien til laserforskningen, som kun er 45 år gammel, kan man telle sanne gjennombrudd på en hånd. Dette er ett av dem, sier direktøren for laboratoriet, David Moncton, til Scientific American.

Til forskjell fra ordinære lasere, som bruker speil i lysforsterkningen, baserer fri-elektronslasere seg på en høykvalitetsstråle av elektroner og en rekke magneter. Magnetkraften dytter på elektronene inntil de sender ut lys. Lysenergien er proporsjonal med lengden på magnetrekken.

Seks amerikanske forskningsorganisasjoner samarbeider i utviklingen av utstyret, som i teorien kan generere en røntgen-stråle som er en milliard ganger sterkere enn dagens.(Origo)