KRISTIN JANSEN

— En slik oppdagelse gjør det mer sannsynlig at det finnes intelligent liv andre steder enn jordkloden, sier astronom Knut Jørgen Røed Ødegård.

Tirsdag offentliggjorde NASA at de hadde funnet rester av vann på Mars. Siden vann er en forutsetning for liv, øker funnet sjansene for at det kan ha eksistert liv på planeten for to milliarder år siden.

— Vi kjenner ikke til detaljene ved organismene som kan ha levd på Mars, men vi vet at de har vært svært primitive, sier astronom Knut Jørgen Røed Ødegård til BT.

Encellede organismer kan imidlertid utvikle seg til mer intelligente livsformer dersom forholdene ligger til rette for det. Mennesket har brukt 3,7 milliarder år på å bli det vi er i dag. Ethvert funn av levende organismer på andre planeter øker mulighetene for at en tilsvarende utvikling kan ha skjedd et eller annet sted i atmosfæren.

— På den tiden det kan ha vært liv på Mars var forholdene på planeten mye mer gunstige enn det de er i dag. Atmosfæren var tettere og lufttrykket større. Dersom disse gunstige forholdene hadde fortsatt slik som tilfellet var på jorden, kunne organismene helt klart ha utviklet seg til intelligent liv, sier Røed Ødegård.

Astronomen utelukker ikke at dette kan ha skjedd på en annen planet i universet, og han håper at forskerne vil få svar på spørsmålet i overskuelig fremtid.

— Det kommer til å skje svært mye i tiden fremover. I løpet av et par tiår vil forskere ha lyttet etter tegn til intelligent liv på alle planeter som ikke ligger lenger borte enn et par hundre lysår. Dette krever selvfølgelig stor tålmodighet, men arbeidet er uhyre viktig, sier Røed Ødegård.

Å få det endelige beviset på at det har vært liv på Mars vil ta 20-30 år. Dersom dette viser seg å være tilfelle, vil nyheten bli en av de største vitenskapelige oppdagelsene i menneskehetens historie.