USA hadde et budsjettunderskudd på hele 1.656 milliarder kroner bare i oktober, som dermed ble den verste måneden i landets historie.

Budsjettunderskuddet var på over 54 milliarder kroner daglig, eller drøyt 2,2 milliarder kroner i timen, viser tall fra Finansdepartementet i Washington.

Oktober, som er den første måneden i budsjettåret 2009, hadde dermed det største underskuddet som noensinne er registrert, konstaterer departementet.

Underskuddet i oktober tilsvarer over halvparten av budsjettunderskuddet for hele fjoråret, noe som delvis skyldes at myndighetene måtte spytte 800 milliarder kroner inn i flere kriserammede finansinstitusjoner.

Dyr krisepakke President George W. Bush har lovet en krisepakke på til sammen 4.900 milliarder kroner i et forsøk på å bremse nedgangen i økonomien, og dette vil sette sitt preg på budsjettene i lang tid framover.

Bushs avskjedsgave til det amerikanske folk var et underskudd på 3.175 milliarder kroner for budsjettåret 2008, som endte 30. september. Det tilsvarer et daglig underskudd på nærmere 9 milliarder kroner.

Billionunderskudd

Hvor stort årets underskudd blir, tør knapt noen spå. Ekspertene utelukker ikke at den magiske grensa på 1 billion dollar – rundt 7.000 milliarder kroner – kan bli nådd.

Barack Obama har lovet å gjøre alt for å få økonomien på fote igjen, når han overtar etter Bush ved årsskiftet.

Oppgaven blir formidabel, ettersom omfanget og følgene av den økonomiske krisen knapt nok har begynt å vise seg, advarer ekspertene.

Arbeidsledighet Den offisielle arbeidsledigheten har nå klatret til 6,5 prosent, det høyeste på 14 år, og vil ifølge ekspertene trolig nå 8 prosent innen få måneder.

32.000 nye meldte seg som arbeidsledige bare i forrige uke, og det totale tallet på registrerte ledige var 516.000.

– Selv om disse tallene er ille, kan de komme til å virke hyggelige om et år fra nå av. Ting kommer til å gå mye verre, sier Sung Won Sohn som er økonom ved Smith School of Business ved California State University.

KEVIN LAMARQUE