Hvordan vil du kort forklare hva Europa er?

— Europa er en del av verden, men en spesiell del. Bare en kort reise bringer deg til et annet land, og ofte til en helt annen kultur. Forskjelligheten skaper dynamikk, men også et stort behov for å skape enhet og samhold.

Kan vi si at Europa er roten til alt godt og ondt i verden? - Det er mye sannhet i en slik oppsummering. Europa er kilden til store kriger, til kolonitiden, til Holocaust - og dermed også til konflikten i Midtøsten. Samtidig har Europa bidratt med opplysningstiden, det humanistiske verdensbildet og til kulturell og industriell utvikling på bred front.

Da snakker vi fortid. Hva med fremtiden? - Europa risikerer å spille samme rolle i verden som Norge spiller i Europa, altså ved å komme med av og til interessante innspill fra sidelinjen. Nyskapingen skjer jo nå stort sett i andre verdensdeler. Men Europa har et potensial for å spille en sterk rolle også i fremtiden.

Du nevnte alle krigene. Hvorfor ble Europa plutselig nokså fredelig etter annen verdenskrig? - Det var ikke en situasjon vi plutselig havnet i. Den ble skapt. Vi glemmer altfor lett at Den europeiske union er et fredsprosjekt. Ved å gjøre landene avhengige av hverandre, og ved å skape et helt nytt system for problemløsning, har EU skapt et fredelig Europa.

Du utnevner EUs grunnlegger Jean Monnet til en av dine få helter. - Han var virkelig viktig. For å ta et eksempel: Ingen land setter seg ut over en dom i EUs domstol. Landene godtar også avgjørelser som går dem imot, rett og slett fordi de ser verdien av en felles rettsorden, fremfor alternativet som lett kunne blitt kaos og krig. Selv et land som Polen innordner seg EUs organer!

Men ikke alltid de største statene. - EUs stormakter er egenrådige av og til. Men også de behersker seg. De vet at de bare kan trosse fellesskapet noen få ganger, ellers vil de undergrave legitimiteten til et system også de har interesse av.

I disse dager ser vi at EUs stormakter går sammen og snekrer en strategi for finanskrisen. Ikke veldig demokratisk å stille de mindre utenfor? - Jeg er enig i det. Men noen ganger er dette nødvendig for å ta beslutninger raskt nok. Dessuten er de store landene forskjellige. De representerer alle Unionens ulike synsmåter. Hvis de store er enige, er løsningen som regel akseptabel for hele blokken på 27.

Du er åpenbart en stor EU-venn. Men hvorfor får Unionen da så ofte problemer i møtet med sine borgere? - Byråkratiet i Brussel er altfor opptatt av å legge seg opp i detaljer. Dessuten makter EU ikke å fornye seg i tide. De enkelte landenes vetorett burde ha vært avskaffet for lenge siden. Nå er EU blitt så stort at det kanskje ikke lenger er mulig. Dermed sliter vi for eksempel med at Hellas kan blokkere EUs forhandlinger med nabolandet Tyrkia.

USA slitermed å holde sin status som verdens eneste supermakt. Kan EU ta over? - USA er åpenbart på nedtur. For å være supermakt trenger du ikke bare våpen, du trenger tillit. USA har mistet mye tillit ved å heve seg over internasjonal lov og rett, ved å svikte i klimakampen, og nå ved å skape en global finanskrise. Selv om Barack Obama skulle bli president, vil det ta lang tid å reparere all skaden.

Men EU er heller ikke veldig sprek for tiden? - Vel, der USA opptrådte uansvarlig i Georgia-konflikten, viste EU klokskap og evne til å håndtere situasjonen. Selvsagt kan EU spille en stor global rolle, men da trengs det sterkere politisk enhet, felles utenrikspolitikk og et felles forsvar.

Du skriver 800 sider om Europa uten å nevne verken Norge eller en eneste nordmann. Hvordan våger du? - Jeg skjemmes litt over det, for Norge er interessant. Men grunnen er praktisk. Året strakk ikke til. Hvis temaet hadde vært vikingtiden måtte jeg ha lagt opp reiseruten annerledes. Men jeg tar utgangspunkt i det 20. århundre - og da må det handle mest om Tyskland og naboene.

Hva gjorde mest inntrykk på deg under reisen? - Kanskje besøket i Prypjat, det 20. århundres Pompeii. Denne byen like ved Tsjernobyl stoppet helt 26. april 1986. Hundrevis av busser og biler ble samlet på en plass i sentrum. Alle mennesker ble evakuert. Nesten ingen har vært der siden. Jeg måtte ha på spesialdrakt for å verne meg mot radioaktiviteten. En utrolig opplevelse å gå rundt i en by der tiden bare stanset for 22 år siden.

Mye tristesse er forbundet med Europa, men hva er det beste med vår verdensdel? - Det samme som har skapt mye av tristessen, nemlig at man med bare en kort reise kan komme til en helt annen mentalitet og kultur. I Norge får jeg følelsen av å være i Oregon på den amerikanske vestkysten, for eksempel. Dessuten er Europa vakkert, og det er spor av menneskelig aktivitet overalt.

Hvorfor skrev du boken? - Jeg ville bygge broer ikke bare mellom nasjoner, men også mellom generasjoner. Våre foreldre og besteforeldre opplevde dramatiske historiske øyeblikk. Ved å forstå historien, forstår vi også våre nærmeste bedre, sier Geert Mak.