Mikrobene, som er klistret sammen i klumper og svever rundt på randen av atmosfæren, kan være det første beviset på utenomjordiske levende vesener. Mikrobene likner bakterier som finnes på Jorden, men de ble funnet så høyt oppe at de ikke kan være kommet opp fra Jorden med luftstrømmer. Småkrypene må ha falt ned fra verdensrommet. Rundt 300 kilo av rom-krypene faller ned på jorden hver dag, tror de britiske vitenskapsmennene.Funnene ble presentert på en vitenskapelig konferanse i San Diego i USA.

FREMMEDLEGEMER: Forskere mener disse skapningene er beviset på liv i verdensrommet.