FRANK M. ROSSAVIK

Som alle i Norge vet; det er ikke lett å være EU. Ingen er utsatt for så mange anklager om rare lover og regler som nettopp EU, særlig Europakommisjonen.

Noe stemmer, men de beste historiene er som regel grove overdrivelser, bevisste misforståelser eller rent diktverk. Før rykket Kommisjonen ofte ut mot falske påstander, men erfarte vel den kjente «nei, jeg slår ikke min kone»-effekten.

Nå holder Kommisjonens generaldirektorat for presse og kommunikasjon seg i stedet med en nettside, der den tålmodig men lavmælt prøver å kverke den ene kalkunen etter den andre. Underholdningsverdien er i alle fall upåklagelig.

Nesten alt kommer fra britiske aviser. Man kan virkelig lure på hvordan Tony Blair har fått det for seg at han kan vinne en folkeavstemning om EU-grunnloven der i landet i 2006.

I februar hevdet The Sun at et nytt EU-direktiv fører til at «sprutrøde britiske kvinner» i fremtiden må levere inn sine utbrukte, vibrerende dildoer til resirkulering før de kan kjøpe nye.

Kommisjonen svarer at direktivet gir forbrukere rett — ikke plikt! - til å levere alle elektroniske produkter - ikke bare vibratorer! - tilbake til butikken for resirkulering uten å betale gebyr.

I fjor meldte The Times at et nytt d i rektiv pålegger bønder å sørge for at griser har leketøy i bingen.

Avisen intervjuer en talsmann for regjering som angivelig sier at «Det er snakk om fotballer eller basketballer. Bøndene må muligens også sørge for variasjon, slik at grisene ikke blir lei. Forskjellige farger gjør nytten».

Kommisjonen, man aner røyken sive ut av ørene til eurokraten som skriver, svarer at dette er «fullstendig villedende». Rett nok krever et direktiv at griser skal ha tilgang til strå, høy og sagmugg for å sikre livskvalitet, «men det står kategorisk intet om leketøy noe sted».

Noe er ikke helt feil, men dog. Danske Søndagsavisen skrev i 2002 at alle eurokrater kan få refundert kostnader til seks Viagra-piller hver måned.

Kommisjonen svarer at alle dens 47.000 ansatte er dekket av en helseforsikring. Ti - 10 - personer får dekket seks Viagra i måneden, men «bare i tilfeller der impotensen er resultat av svært alvorlige sykdommer, som kreft».

Kommisjonen har gleder også.

Daily Mail skrev i 2002 at en «EU-konvensjon» kan forby dronning Elizabeths favoritthund - corgie - som husdyr. Dette har «faktisk overhodet ingenting med EU å gjøre», skriver Kommisjonen tilfreds. Her er det snakk om et papir fra Europarådet, «en mellomstatlig organisasjon i Strasbourg og fullstendig separat fra EU».

Kommisjonen kommenterer for øvrig også en slager fra den norske EU-kampen på 1990-tallet - den om krumming på agurker - men den kan du sjekke selv, sammen med andre godbiter her:

http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/facts/index_en.htm