Etter at amerikanske eksperter onsdag hadde analysert båndet som den arabiske tv-kanalen al Jazeera spilte av, og sammenliknet den med tidligere utspill fra bin Laden, var de nesten 100 prosent sikker på at det var den fryktede terrorsjefen som snakket.

Dermed var president George W. Bush tvunget til å innrømme at det etter mer enn 13 måneders krig ikke har lykkes for USA å nå det hovedmålet som han selv satte kort tid etter aksjonene mot New York og Washington.

I opptaket henviser Osama bin Laden til nye terrorangrep, og mye tyder på at han har avlevert sitt budskap enten sist i oktober eller tidlig i november. Al Jazeera opplyser båndet ble mottatt sent tirsdag, men tv-stasjonen sier ikke noe om hvordan den fikk tak i det.

Når bin Laden har valgt å kommunisere gjennom et lydbånd i stedet for et videoopptak, som han tidligere har brukt, kan det skyldes at det teknisk er vesentlig lettere. Det er imidlertid også mulig at terrorsjefen ikke ønsker å avsløre at han har forandret utseende og heller ikke vil risikere å gi noe tegn på hvor han oppholder seg.

Det fire minutter lange budskapet avleveres på arabisk med den lavmælt og lett slepende stemme, som er karakteristisk for al Qaida-sjefen. Det er første gang på nesten ett år at amerikanske etterretningsfolk har hørt ham.

Osama bin Laden tar ikke æren for de angrepene i Bali og Moskva, men hyller terroristene som sønner som er ivrige for å forsvare sin religiøse tro. Angrepene betegnes samtidig som et passende svar på det Bush gjorde i Irak, og det USAs allierte Israel gjorde mot eldre, kvinner og barn i Palestina.

Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Canada, Australia og Italia oppfordres til å holde avstand til «den kriminelle banden i Washington».

Disse advarslene settes i forbindelse med den voksende spenningen i Midtøsten og truslene om en militær aksjon mot Irak, hvis kravene om fullstendig våpeninspeksjon ikke oppfylles til punkt og prikke.

Det er også personlige angrep på en rekke amerikanske ministere. Forsvarsminister Donald Rumsfeld kalles Vietnams slakter, mens visepresident Dick Cheney og utenriksminister Colin Powell sammenliknes med plyndrende mongoler.

I Washington erkjennes det at Osama bin Laden ved å melde seg tilbake på den internasjonale scene, kompliserer USAs utenrikspolitikk på et tidspunkt hvor man forsøker å etablere en internasjonal koalisjon mot Irak.

Arabiske ledere har avvist bin Ladens påstander om at han kjemper for palestinerne og ønsker å hjelpe Irak med understrekninger av at han bare skader deres sak. Budskapene fra terrorsjefen har imidlertid tidligere hatt betydelig gjennomslagskraft i den brede befolkning.

JYLLANDS-POSTEN/BERGENS TIDENDE