I ordren gis det pålegg både om forberedelser av brannbomber og eksplosiver for flere hundre attentatmenn som skal være villige til å konfrontere israelske styrker ved fronten. Foreign Report sier det har hatt tilgang til en oversatt versjon av ordren, som ifølge tidsskriftet er et offisielt dokument fra palestinske myndigheter til kommandanter på vestbredden og i Gaza. Selvmordsaktivister Tusener av bensinbomber, såkalte molotovcocktails, skal forberedes under veiledning av eksperter, heter det i ordren. Av den videre ordlyden framgår det at flere hundre unge selvmordsaktivister skal gjøres klare til å møte eventuelle framrykkende israelske styrker. — Forbered håndgranater og eksplosivbelter til hundrevis av selvmordsungdommer som vil være villige til å konfrontere framrykkende fiendtlige styrker, er den nøyaktige formulering ifølge Foreign Report. Veier skal blokkeres med bilvrak, store steiner og tønner. Spare ammunisjon Kommandantene får videre ordre om å spare på ammunisjon og bare bruke det som er effektivt. Blant annet gis det forbud mot å bruke lettere håndvåpen mot stridsvogner og pansrede kjøretøyer, fordi det ikke har noen virkning. - Stridsvogner må bare angripes med passende våpen, heter det. De fremste stillingene bør bare bemannes med mannskaper som er villige til å ofre livet for å stoppe en framrykkende fiende. Militære ledere gis allerede nå ordre om å fjerne hemmelige dokumenter og sensitivt utstyr fra stillinger som ligger tett på de israelske områdene og fort vil kunne bli erobret. Palestinere som mistenkes for å samarbeide med Israels sikkerhetstjeneste Shin Beth, skal overvåkes og rapporteres. Mediearbeid Blant de mange detaljerte instruksene er også ordrer om å lage løpesedler for å opplyse befolkningen hvordan de skal beskytte seg i tilfelle flyangrep og et pålegg til palestinske journalister om å forberede kontakt med utenlandske journalister. Ordren omfatter også instrukser om førstehjelp og lagring av matvarer for sivilbefolkningen.