Flyktningene har søkt asyl i 68 ulike land, men de fleste befinner seg i Iran og Pakistan, som har tatt imot totalt 3,5 millioner mennesker. Men mange titusener søker lykken i land som ligger len-ger unna.

Bryter menneskerettighetene Det er mange grunner til å forlate Afghanistan : Krig, fattigdom og alvorlige brudd på menneske-rettighetene har skapt den største flyktningestrømmen i verden i vår tid. Kun et fåtall har tilstrekkelig dokumentasjon på at de blir forfulgt. Disse faller innunder FNs flyktningepro-gram og kan søke om asyl i vestlige land. Men kommer man seg til et vestlig land, blir få afghanere sendt hjem. Forholdene i landet er nå så ille at de fleste myndigheter anerkjenner dem som verdige asylsøkere. De skipbrudne flyktningene kom via Indonesia, den vanligste veien for Afghanere som ønsker å dra til Australia.

Forsvinner på veien I fjor kom 3500 afghanere til det Australske kontinentet. Flyktningene flyr til Jakarta og reiser videre ut til øyer i Stillehavet. Deretter legger de i vei med båt det siste stykket. Mange forsvinner på veien ý det ville trolig vært skjebnen til de mer enn 400 flyktningene som ble reddet fra en synkende ferge av frakteskipet Tampa. Det koster tusenvis av dollar å bli smuglet til det flyktningene antar er et bedre liv i et annet land. Det er kriminelle organisasjoner som organiserer smuglingen.