Steinrester etter dette sammenstøtet traff i sin tur jorden, tror forskere.

En steinbit med en diameter på 10 kilometer rammet vår planet 95 millioner år etter asteroidekollisjonen, altså for 65 millioner år siden nå, mener forskerne ifølge internasjonale nyhetsmeldinger torsdag. Denne katastrofen førte til at mange dyrearter døde ut.

Blant dem var dinosaurene, viser dataeksperimenter som amerikanske og tsjekkiske fagfolk har gjennomført.

– Dinosaurene hadde eksistert svært lenge, og de ville trolig vært her fortsatt hvis ikke asteroiderestene hadde rammet jorda, sier forskeren Philippe Claeys.

– Dette gjør det helt klart at universet ikke er noe fredelig sted, tilføyer Claeys. Han arbeider ved lærestedet Vrije Universiteit i Brussel, og har ikke selv deltatt i det nye forskningsarbeidet, men er fagmann på området.

Kollisjonen mellom de to asteroidene førte ifølge beregningene til at tallet på asteroidetreff på jorda i en periode ble fordoblet. De nye forskningsresultatene er offentliggjort i det britiske vitenskapsbladet Nature.