Det har vært eksempler på at Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin eller en av de andre politiske lederne i Sverige har dristet seg til å fyre av en vits i all offentlighet. Men det er skarpe grenser for hva en svensk politiker kan tillate seg. Og de må under ingen omstendigheter gjøre seg morsomme på andres bekostning.

Men det som virkelig skiller den svenske humortradisjonen fra mange andre, er at respekten også går den andre veien: I det svenske folkedypet regnes det som helt upassende å gjøre narr av politikere.

Vårt selvbilde som verdens beste, sterkeste og mest demokratiske land står stadig sterkt, i hvert fall blant oss middelaldrende

Professor Jonas Engman

Politikk er alvorlig

— Vi har ikke gøy med våre politiske ledere, vi savner en slik tradisjon i Sverige, sier Jonas Engman, professor i etnologi ved Stockholms universitet. Han har forsket på utviklingen av svensk humor.

— Kanskje skyldes det at vi i velferdssamfunnet har tatt politikk veldig alvorlig og at politikk er blitt en betydningsfull del av vårt selvbilde som svensker. Vårt selvbilde som verdens beste, sterkeste og mest demokratiske land står stadig sterkt, i hvert fall blant oss middelaldrende, sier Jonas Engman.

Svensker har ikke alltid vært så alvorlige. Frem til midten av forrige århundre var det ganske vanlig å fleipe med den politiske eliten. Særlig utbredt var vittighetene om Bellmann; en overordentlig vulgær mann som lik en annen klossmajor parodierer fisefine og innbilske makthavere.

Annerledes tradisjon

Men i takt med at likhetsidealet vant frem forsvant trangen til å drive gjøn med eliten, konstaterer Jonas Engman. For vitsene bygger på den premiss at det er forskjell på makthavere og pøbel, og det vil svensker nødig innrømme.

Den svenske humortradisjonen er ganske annerledes enn i land det er naturlig å sammenligne med.

For eksempel har den danske ambassaden i Stockholm sendt ut advarsel til dansker som vil gjøre forretninger i Sverige: Trå forsiktig hvis du skal komme med en munter bemerkning. Og vent helst med den til etter at kontrakten er underskrevet, lyder det diplomatiske rådet.

Vent med spøken ...

Men det er ikke bare dansker som må passe på. Et lignende råd kommer fra Executive Planet, som gir næringslivsledere gode råd om forretningsetiketten i all verdens land. Særlig nordamerikanere forberedes på at de trolig vil finne svensk humor komplett uforståelig – og omvendt.

«Hvis du absolutt må forsøke deg med en vits, må du endelig ikke bruke sarkasme. Det blir oppfattet som et tegn på bitterhet, og det er ikke bra. Unngå også sex-vitser. Selv om det er en utmerket vits, vil en svenske neppe more seg offentlig. Det er viktigere å være politisk korrekt».

Grensen går ved Norge

Den politiske korrektheten har likevel en grense – og den går ved grensen til Norge. Nordmenn er utsatt for samme hån og latterliggjørelse som molboer blir i Danmark. For eksempel sto 17 nordmenn utenfor en nattklubb og ventet. Lille Per fra Sverige kom forbi og undret seg over at de ikke gikk inn. «Man må være 18 for å komme inn», forklarte nordmennene.

Det interessante ved «Norge-vitsene» er at de på en litt bakvendt måte likevel er politisk korrekte, forklarer professor Jonas Engman. De samme vitsene har latterliggjort jøder, polakker, tyskere eller belgiere andre steder i Europa i en sammenheng der de er alt annet enn uskyldige.

— Men her representerer de en slags intimitet og ganske vennlig ironi, sier Jonas Engman. Og kunne ha lagt til at nordmenn benytter samme type vitserom svensker ...

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN