En finsk hund som gjorde hitlerhilsen på kommando, skapte stort oppstyr blant nazibyråkratene i Berlin i 1941, viser nylig offentliggjorte dokumenter.

Den utrolige historien begynte med at Tysklands visekonsul i Helsingfors vinteren 1941 fikk høre om en hund som gjorde hitlerhilsen hver gang den hørte ordet Hitler, forteller NTB. Hunden tilhørte den lokale kjøpmannen Tor Borg og het Jackie.

Stor sak

Historien ble umiddelbart rapportert videre til Berlin, noe som førte til hektisk virksomhet blant nazibyråkratene — midt under andre verdenskrig.

Utenrikstjenesten i Berlin ble satt på saken, og diplomatene dro til nazivennlige Finland for å etterforske saken.

Den tyske historikeren Klaus Hillenbrand, som har undersøkt dokumentene, sier at arbeidsmengden som ble lagt ned i denne saken er bisarr, spesielt med tanke på at Tyskland i denne tiden var opptatt med planlegging av angrepet mot Sovjetunionen.

Mente eieren løy

Borg ble kalt inn til Tysklands ambassade for å forklare seg om hundens oppførsel. Han forklarte at hunden bare hadde gjort nazihilsen et par ganger, og forsikret at han aldri hadde gjort noe for å fornærme det tyske riket.

Kjøpmannen benektet at han kalte hunden for Hitler, men innrømmet at hans tyske kone, som motsatte seg nazistene, gjorde nettopp dette.

De tyske diplomatene i Helsingfors kjøpte imidlertid ikke denne forklaringen. De rapporterte tilbake til Berlin at Borg hadde løyet, skriver NTB.

I Berlin begynte deretter utenriks- og handelsdepartementets tjenestemenn å vurdere om de skulle be selskapet IG Farben om å stoppe leveringen av varer til Borgs foretak. Dette skulle drive kjøpmannen konkurs.

Nazistyret vurderte også en rettsprosess mot Borg, men skrinla til slutt disse planene.