Bakgrunn: Terrorister angrep og tok gisler ved gassanlegget i In Aménas, øst i Algerie. Angrepet begynte onsdag 16. januar og varte til 19. januar.

Hovedpunkter:

  • Algeriske myndigheter sier at 37 utlendinger fra åtte land er drept. 29 gisseltakere er drept, tre er arrestert.
  • Onsdag klokken 13 møtte statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget, hvor han redegjorde for terrorangrepet i Algerie.
  • Søndag kveld gikk Statoil ut med navnene på de fem savnede nordmennene. Tips oss! Epost: 2211@bt.no

Siste oppdateringer:

13.40: Erna Solberg (H) ga fra talerstolen sin anerkjennelse til regjeringen og Statoils ledelse for "solid og tillitsvekkende kriseledelse."

— Det er behov for størst mulig kunnskap og åpenhet rundt hendelsesforløpet, slik at vi kan trekke lærdom av angrepet og sørge for at vi står enda bedre rustet neste gang, sa Høyre-lederen videre.

13.35: Jensen deler statsministerens syn om at flere virkemidler, politisk, økonomisk og militært, må settes inn i kampen mot islamisme.

— Det må aldri skapes et etterlatt inntrykk av at Norge ikke er rede til å ta sitt ansvar. Vi skal ikke la oss true til taushet. Vi skal ikke legge om vår aktivitet ute og hjemme som følge av terror eller trusler om terror, sa Jensen.

13.30: Frps Siv Jensen har entret Stortingets talerstol. Hun innleder med å takke statsministeren for en grundig redegjørelse, og med å rose regjeringen for måten situasjonen har blitt håndtert på.

— Vi har respekt for at det fortsatt er informasjon som ikke kan deles ennå. Men vi mener at det er viktig med en helhetlig evaluering som vil gjøre det mulig for Stortinget å gå grundig inn i saken.

13.25: Statsministeren varsler at det vil komme en evaluering av krisehåndteringen etter terrorangrepet.

- Denne vil bli grundig og utfyllende. Samtidig vil jeg understreke at arbeidet ikke er avsluttet. Vi vil komme tilbake til hvordan dette vil bli gjort, særlig med sikte på å kunne gi best mulig råd til norske interesser i risikoutsatte områder i utlandet, sa Stoltenberg.

13.22: - In Aménas er en påminnelse om at internasjonal terrorisme kan være en trussel mot fredelig næringsvirksomhet. Denne gangen var det Algerie, neste gang kan det være oss. Vi må stå best mulig rustet mot terrorangrep på norsk jord, sier Stoltenberg.

13.18 : Stoltenberg bekrefter at norsk etterretning bidro med å holde regjeringen løpende orientert underveis i terroraksjonen.

— Bidragene fra E-tjenesten var av stor verdi, og bidro til at vi var godt informerte. Noe av denne informasjonen kunne vi ikke gå ut med, og mye kan fortsatt ikke deles, sier statsministeren.

13.15: Statsministeren berømmer Statoil og de pårørende for måten de har håndtert det Stoltenberg benevner som "det verste angrepet i fredstid på norske, økonomiske interesser i utlandet".

13.12: Terroristene kom med flere krav i løpet av gisselaksjonen. Innledende krav omfattet blant annet at den algeriske hæren måtte holde seg unna anlegget. Senere kom det krav om busser, som skulle brukes for å frakte gisseltakerne og gisler til Mali for fangeutveksling. Samtidig krevde gisseltakerne at navngitte Al Quaida-fanger ble løslatt fra amerikanske fengsler.

— Til slutt prøvde de å sprenge selve anlegget. Da terroristene begynte å henrette gisler, besluttet algeriske myndigheter å sette inn sikkerhetsstyrkene, sier Stoltenberg.

13.10: - Vi sørger med dem som mistet sine kjære, deler lettelsen til dem som har fått sine hjem i live, og fortvilelsen til dem som fortsatt lever i uvisshet, sier Stoltenberg.

13.05: Stoltenberg innleder med å gjennomgå hendelsesforløpet. Ifølge opplysninger norske myndigheter sitter med, var det 135 ikke-algeriske borgere på anlegget da terroristene slo til.

13.00: - Om morgenen 16. januar ble Norge utsatt for internasjonal terrorisme. Det var en ond, villet handling, sier statsministeren.

12.46: Statsminister Jens Stoltenberg skal redegjøre om terrorangrepet i Algerie klokken 13. Redegjørelsen skjer i Stortinget, etter spørretimen.

12.45: Fortsatt er de offisielle tallene fra Algerie som følger: 37 utenlandske gisler er drept, mens fem fortsatt er savnet. Det er ikke kjent hvilke nasjonaliteter de fem savnede innehar. Situasjonen for de fem savnede nordmennene er uavklart.