Redaktør Ibrahim Helal er ikke i tvil om hvorfor dette skjer.

— De ønsker å lage problemer for vår dekning. Vi må legge bånd på oss nå og må rapportere med større forsiktighet. Vi kan ikke risikere at noen av våre folk blir kastet ut.

Mistenke Al Jazeera

Nyhetskanalen leverer stadig vekk eksklusive saker fra Irak. Den irakiske opposisjonen har gjentatte ganger sendt ut sine videoer via kanalen, og Helal tror amerikanske myndigheter mistenker Al Jazeeras folk for å stå i ledtog med opposisjonen.

Samtidig er det kjensgjerning at kanalen i større grad enn andre kanaler har eksklusiv dekning av episoder der amerikanerne er angrepet av lokale motstandsgrupper.

— Jeg tror det har med å gjøre at vi ofte er på steder som er angrepet av opposisjonen før noen andre nyhetsbyråer. Dette liker ikke amerikanerne. De ønsker å rydde disse stedene så raskt som mulig. Det er ikke godt for krigsmoralen å vise bilder av sårede amerikanske soldater, angrepne amerikanske stillinger og ødelagte biler og stridsvogner.

— Samarbeider dere med opposisjonen?

— Nei, men vi har den fordelen fremfor vestlige nyhetsstasjoner at vi snakker språket. Vi blir oftere tipset om det som skjer og vi kommer raskere til.

Helal sier dette ikke er de eneste hindringene som legges i veien for en fri presse i Irak.

— Vi risikerer inntil fem millioner dollar i bot dersom vi rapporterer på en måte som bidrar til å skape protester. Dette er ironisk nok en lov som Saddam Hussein i sin tid innførte, men som er blitt modifisert noe.

Kritikk for dekning

Al Jazeeras dekning av krigen fikk til dels sterk kritikk, også fra den britiske statsministeren Tony Blair og den amerikanske presidenten George Bush. Den kritikken kom etter at kanalen publiserte bilder av amerikanske krigsfanger. Kanalen har og fått kritikk for å vise bilder av døde og skadde, også døde og skadde amerikanere og briter.

— Det påstås at vi gjør dette fordi vi har en annen holdning til døde og skadde. Det påstås at vi gjør dette fordi vår kultur er forskjellig fra den vestlige. Dette vil jeg avvise. Vår holdning er ikke annerledes. Men denne kritikken av oss er hyklersk. Vi viser bilder av skadde og døde fordi dette er en del av krigen. Vi må vise dette for å gi et komplett bilde. Krigen foregår også på gatene, hjemme hos sivilbefolkningen. Krigen har sivile ofre, den fører til død og ødeleggelse

Helal tror kritikken mot Al Jazeeras dekning kom fordi det passet dårlig for amerikanerne og britene at man på hjemmebane fikk se disse bildene.

— Vi får kritikk for å vise bilder av amerikanske krigsfanger, men vestlige fjernsynsstasjoner har vist bilder av irakiske krigsfanger uten at det har sett ut til å opprøre presidenten og statsministeren.

Redskap for opprør

Pressetalsmann for den amerikanske forsvarsministeren Brian Whitman avviser at de amerikanske styrkene behandler Al Jazeera på en annen måte enn de behandler andre fjernsynsstasjoner. Til Bergens Tidende sier Whitman at han ikke kjenner detaljene rundt arrestasjonene og bakgrunnen for disse.

— Men det er et problem med det arabiske fjernsynet. Når nyheter ikke er nyheter, men et redskap for opprør.

— Arresterer dere journalister fordi de er arabiske?

— Nei, det gjør vi ikke. Men har det skjedd noe, en eksplosjon, et angrep på amerikanske styrker eller vi raider et hus på jakt etter irakere som skjuler terrorister, da hender det vi samler inn alle for å spørre dem ut. Og det er ikke alle arabiske journalister som har like god identifikasjon.

Trenger opplæring

Dette avviser Helal.

— Våre folk er profesjonelle journalister. De har den nødvendige legitimasjonen. Og uansett, hvorfor skulle amerikanerne holde våre folk tilbake i flere dager bare for å finne ut hvem de arbeider for? Synes du det høres sannsynlig ut?

Whitman bedyrer at amerikanske styrker er opptatt av å gi media gode arbeidsvilkår.

— Vi ønsker ikke å være tunge på labben. Men noen ganger det ikke til å unngå at noen blir arrestert.

Han mener det ennå gjenstår mye før irakiske medier når opp til en standard som man i vesten tar for gitt.

— Jeg tenker ikke her på de profesjonelle nyhetskanalene, men på de mange avisene og radiostasjonene som har vokst frem etter at vi frigjorde Irak. Dette er historisk i Irak, og det å drive journalistikk er nytt for dem. De er inne i en vanskelig opplæringsprosess. Mange oppfatter at journalistikk handler om å vekke til live et opprør. Vi må lære dem alt det vi tar for gitt, sier Whitman.

Ble bombet

Ved to anledninger under krigen ble journalister drept av amerikanerne. Ved det ene tilfelle, som ble bredt omtalt i internasjonale medier, beskjøt en amerikansk stridsvogn Hotel Palestine, der de aller fleste journalistene oppholdt seg, og drepte to. Ved det andre tilfelle bombet amerikanerne Al Jazeeras kontor i Bagdad. Der ble en journalist drept.

— De visste godt hvor vi holdt til. Vi var den eneste fjernsynsstasjonen i bygningen. Den var plassert langt fra militære mål.

— Tror du amerikanerne bevisst bombet dere?

— Det vet jeg ikke, men amerikanerne avviser dette. De hevder i sin forklaring at en generator med militære formål var målet for bombingen. Men den eneste generatoren i nærheten var den vi selv hadde installert for å forsyne vårt studio med strøm.

Det er for øvrig ikke første gang amerikanerne bomber Al Jazeeras kontorer. Det skjedde også i Afghanistan.

— Ved det tilfellet har vi grunn til å tro at det var et uhell, sier Helal lett syrlig.

Whitman avviser at amerikanerne bevisst har angrepet journalister.

— Vi har satt ned en granskningskommisjon som skal komme til bunns i disse sakene, sier han.